اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

دلتنگی

ماه پر مهر من ، آسمان زیبای این کویر تو را کم دارد تا بهشتم را کامل کند

دوستی

یه باره میبینی که دست روزگار یه دوست قدیمی رو در مسیر زندگیت قرار میده و حضور اون دوست باعث میشه تا حال و هوای زندگیت دوباره افتابی بشه و تو ، ارتعاشات شادی رو در ذره ذره سلول های تنت ، به خاطر وجود اون آدمه احساس کنی … انگار که دوباره متولد شدی و باید اسم اون دوست رو گذاشت فرشته نجات … و این روزها فرشته نجات من رودابه عزیزه … که با یه دنیا عشق خالصانه پذیرای منه که به خاطر دوری از رامین سخت بی قرار و دلتنگم … قدر این دوست ها و این دوستی ها رو بدونیم که کمیاب و پر ارزشن ❤❤❤
پ ن ١ : عکس رو امروز خودم گرفتم .، کل عکس قسمتی از یه دیواره
پ ن ٢: رودابه جونم یه دنیا ممنون برای این همه حال خوب …

دلتنگی

پس از سفرهای بسیار و عبور از فراز و فرود امواج این دریای طوفان خیز، بر آنم که در کنار تو لنگر أفکنم، بادبان برچینم، پارو وانهم، سکان رها کنم…. به خلوت لنگرگاهت در آیم و در کنارت پهلو بگیرم و آغوشت را باز یابم. استواری أمن زمین را زیر پای خوبش …..